for oiartzun

for oiartzun

In English… Please pray for the town of Oiartzun. In Basque, the word oiartzun means “echo”. Please pray that there may be echos of the message of the Kingdom of God throughout all Basque Country.

En Castellano… Por favor, oren por el pueblo de Oiartzun. En vasco, la palabra “oiartzun” significa “eco “. Por favor, oren para que pueda haber ecos del mensaje del Reino de Dios en todo el País Vasco.

En Français… Priez s’il vous plaît pour la ville d’Oiartzun. En basque le mot ‘oiartzun’ signifie ‘Écho’. Priez s’il vous plaît qu’il ait des échos du message du Royaume de Dieu dans tous le Pays Basque.

Euskeraz… Mesedez, otoitz egin dezagun Oiartzun herriaren alde. “Oiartzun ” hitza oihartzuna ( ¨el eco¨ gaztelaniaz) dator berez otoitz egin dezagun Jainkoaren mezuaren oihartzuna Euskal Herri osoan entzun dadila.