24 Ordu Otoitz Euskal Herriaren Alde

Misio atzerritarren goreneko galdera da nola ugaritu zenbat kristauek bakarka eta elkarrekin egingo duten otoitz jendea bihurtu eta eraldatu dadila.  Bestelako hausnarketa eta egitasoma bigarren mailakoa da otoitzaren indarraz baliatzearekin alderatuta. –Andrew Murray

JAUNGOIKOA HOBE EZAGUTZEN — Gorespena eta Esker Ona

Irakurri Hasiera 16:1-13

Saraik, Abramen emazteak, ez zion semerik ematen. Bazuen, ordea, Agar izeneko mirabe egiptoarra, eta Saraik esan zion Abrami: «Begira, Jaunak agor egin nau. Elkar zaitez, bada, nire mirabearekin. Beharbada, izango dut semerik haren bitartez». Abramek onartu egin zuen Sarairen proposamena, eta Saraik Agar mirabe egiptoarra eman zion bere senarrari emaztetzat. Hamar urte zeramatzaten bizitzen Kanaanen. Abram Agarrekin batu eta hau haurdun gertatu zen. Horretaz ohartzean, etxekoandreari mespretxuz begiratzen hasi zen Agar. Orduan, Saraik esan zion Abrami: —Zeu zara mespretxu horren erantzule. Neuk eman nizun besoetara mirabea. Baina haurdun dagoela ohartu deneko, gutxietsi egiten nau. Jaunak erabaki beza nork duen arrazoi gu bion artean. Abramek esan zion: —Zeure esku duzu mirabea. Egiozu hobekien deritzozuna. Saraik gaizki hartu zuen Agar, eta honek ihes egin zuen. Jaunaren aingeruak basamortuan, Xur bidean dagoen iturri ondoan, aurkitu zuen eta honela mintzatu zitzaion: —Agar, Sarairen mirabe hori, nondik zatoz eta nora zoaz? —Sarai neure etxekoandreagandik nator ihesi —erantzun zion Agarrek. Jaunaren aingeruak esan zion: —Itzuli zeure etxekoandreagana, eta izan zakizkio menpeko. Eta berriro Jaunaren aingeruak: —Kontaezin hainbat ugalduko ditut zure ondorengoak. Haurdun zaude eta semea izango duzu, eta Ismael ezarriko diozu izen, entzun baitizu Jaunak zeure atsekabean. Basastoa bezalakoa izango da, denen aurka borrokatuko da, eta denak izango ditu aurka. Anaia guztiengandik aparte biziko da. Agarrek «Zeu zara ikusi nauzun Jainkoa» eman zion izen mintzatu zitzaion Jainkoari, hau baitzioen: «Ez dut, bada, ni ikusi nauena bera ikusi?»

Ezagutu al duzu Jaungoikoa EL RAI–ikusten nauen Jaungoikoa–bezala?

Gorestu ezaugarri horregatik. Gorestu izen horregatik. Eskertu zure bizitzan izan duen parte-hartzeagatik.

AITORMENA

Irakurri Salmoak 143, bereziki 10. bertsoa.

Jauna, entzun nire otoitza, makurtu belarria nire erregura! Zuzena zarelako eta leiala, erantzun niri! Ez jo auzitara zeure zerbitzari honekin, ez baita bizidunik zure aurrean errugabe. Etsaiak gogor pertsegitzen nau, bizirik zanpatzen lurraren kontra; ilunpetan biziarazten nau, behin betiko hildakoak bezala. Arnasa galtzen ari naiz, bihotza barruan lehor. Aspaldiko garaiez oroitzen naiz, zure egintza guztiak buruan darabiltzat, zuk egindakoak hausnartzen ditut. Zuregana jasorik ditut eskuak, zure egarri naiz, lur lehorra bezala. Erantzun laster, Jauna, arnasarik gabe bainago. Ez ezkutatu niri zeure aurpegia, zulora doazenekin bat egin ez dezadan. Emadazu goizean goiz zeure maitasunaren berri, zuregan baitut uste on. Erakustazu jarraitu behar dudan bidea, zuregana jasoa baitut gogoa. Libra nazazu, Jauna, etsaiengandik, zuregan babesten bainaiz. Erakustazu zure nahia betetzen, zu baitzara nire Jainkoa. Zeure espiritu ongileaz gida nazazu toki egokitik. Zarena zarelako, Jauna, gorde nazazu bizirik; zeure justiziagatik, atera ni larrialditik; zeure maitasunagatik, suntsi itzazu nire etsaiak,
hondatu nire erasotzaileak,
zeure zerbitzari nauzunez gero.

BESTEAK HOBE MAITATZEN — BATASUNA

“Ez dut erregutzen hauen alde bakarrik, baita berauen predikuaren bidez niregan sinetsiko dutenen alde ere.  Egizu guztiak bat izan daitezela.  Aita, zu nirekin eta ni zurekin biok bat garen bezala, hauek ere bat izan daitezela gurekin.  Horrela, munduak sinetsiko du zuk bidali nauzula.  Zuk eman zenidan aintza bera eman diet nik, bat izan daitezen, gu biok bat garen bezala”  Joan 17.20-22

Egin otoitz maila horretako batasuna izan dezagun euskal herrian…eta baita zure elizan ere.

JAUNGOIKOA HOBE MAITATZEN ETA BESTEAK HOBE ZERBITZATZEN

“Beraz, nire esana betetzen baduzue eta nire ituna gordetzen, zuek izango zaituztet herri guztien artean neure jabego berezia, nirea baita lur osoa; apaiz-erreinu izango zaituztet, niri sagaraturiko herri.”  Irteera 19.5-6

“Zuek, ordea, jatorri aukeratuzarete, errege-apaizgo, nazio sagaratu, Jainkoak beretzat irabazitako herri, ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten Jainkoaren egintza bikainak iragar ditzazuen. Garai batean herri ere ez zinetenok, orain Jainkoaren herri zarete; errukirik gabe zeundetenok, orain errukia iritsi duzue.” -1 Pedro 2:9-10

Otoitz egin Euskal Herrian dagoen sinestun bakoitza izan dadila Jaungoikoaren ordezkari, Jaunaren eta behar diotenen tarteko hutsunean jarrita.  

EUSKAL HERRIAN DAGOEN ILUNTASUNA

Hego Afrikak erabaki zuenean bere nazioko txurien menderakuntza gainetik kentzea, egiaren, justiziaren, eta errukiren bila ibili ziren nazio berri bat landu bitartean.  Espainia demokrazia bihurtu zenean, aldiz, nazio berriaren bi oinarriak amnesia eta amnistia izendatu ziren.  Ez egiarik, ez justiziarik, ez errukirik.  Ezta adostutako historiarik ere.  Iluntasun espirituala leku batean gelditzeko arrazoi nagusi bat irtenbiderik eman gabeko justizia soziala da.

Otoitz egin iluntasun horren aurka.  Aldi berean, otoitz egin hemen dauden Jesusen jarraitzaileak adierazi dezaten justizia nola egin, errukia nola maitatu, eta nola ibili apaltasunez Jaungoikoaren aurrean.

ERREPIKATU NAHI?

Gustora egon al zara? Prest egongo zinateke datorren astean ere otoitz egiteko? Beste ordu erdi baterako izena eman dezakezu hemen: https://www.24-7prayer.com/signup/008501

NOLA HITZ EGIN DIZU JAUNGOIKOAK? IDATZI MEZU BAT BEHERAN DAGOEN AZALPEN GUNEAN.

Abestiren baten bidez?

Bibliako bertsoren baten bidez?

Otoitz berezi baten bidez?

Beste zerbaiten bidez?

No Comments

Post A Comment