for local pastors

for local pastors

In English… Please pray for pastors of churches in the area who have a passion to see people making disciples. Pray especially for E*, a pastor in Bilbao, that he would find leaders in his church to multiply disciples. Pray for vision and passion for these pastors.

En Castellano… Ora por los pastores de iglesias en el País Vasco para que sientan pasión por ver a las personas hacer discípulos. Ora especialmente por E*, un pastor de Bilbao, para que encuentre líderes en su iglesia para multiplicar discípulos. Ora por visión y pasión para estos pastores.

En Français… Priez s’il vous plaît pour les pasteurs des églises dans la région qui ont la passion du discipolat. Priez spécialement pour E*, un pasteur à Bilbao, afin qu’il puisse trouver des leaders dans son église pour multiplier le nombre des disciples. Priez pour la vision et la passion pour ces pasteurs.

Euskeraz… Mesedez, otoitz egin jendea Jesukristo ikasleengan ikusteko grina duten inguruko elizetako artzainen alde. Egin otoitz bereziki E*, Bilboko artzain batengatik, bere elizan dizipuluak biderkatzeko buruzagiak aurki ditzan. Otoitz egin artzain hauen ikuspegiaren eta pasioaren alde.